ΜΑΛΛΙΑ

Πιστεύω πως τα μαλλιά μας είναι μια εξωτερική έκφραση της ψυχής μας... Δείχνουν πως σκεφτόμαστε, πως αισθανόμαστε και την σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας και τους άλλους.

“Life is too short to have boring hair”

― Anonymous